புராணம்

அஷ்டா தச புராணங்கள் என்னும் பதினெண் புராணங்கள்

அஷ்டா தச புராணங்கள் என்னும் பதினெண் புராணங்கள்

புராணம்' என்ற சொல்லுக்கு பழமை, பழங்கதை, பழைய வரலாறு, மறைகள் கூறும் செய்திகளை வலியுறுத்திக் காட்டும் ..

₹650

பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய திருவிளையாடற்புராணம்

பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய திருவிளையாடற்புராணம்

தன் அடியார்களை ஆட்கொள்ள வேண்டி இறைவன் மதுரை மூதூரில் நிகழ்ந்திய திருவிளையாடல்களையும் தொகுத்துப் பரஞ்..

₹240

ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய மஹா புராணம்

ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய மஹா புராணம்

இவரைப் பக்தியுடனும் - நம்பிக்கையுடனும் - கடமையுடனும் - வணங்கினாலும் பூஜித்தாலும் - துதிபாடல் செய்தால..

₹100

ஸ்ரீ கருடபுராணம்

ஸ்ரீ கருடபுராணம்

பகவான் நாராயணனே கருடனாக அவதரித்தார். பிரளயம் முடிந்தபின் ஓர் அண்டம் தோன்றி இரண்டு பாகமாக உடைந்தது. ஒ..

₹90

ஸ்ரீ வேங்கடேச புராணம்

ஸ்ரீ வேங்கடேச புராணம்

ஓம், நமோ நாராயணா என்ற நாமம் சொல்லி, தேவர்கள் புகழ்ந்திருடும் திருவேங்கட மலைவாசனை - கலியுக வரதனை ஸ்ரீ..

₹175

ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் எனும் செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம்

ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் எனும் செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதம்

"போற்று பாகவ தமெனச் சொல்லுமிப் புராணம் ஆற்றல் சேர்ந்தசொற் றொடை பதி னெட்டி னாயிரமே" 'பரம பாகவதம்' என்..

₹480

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)