• வானத்தை வசப்படுத்தும் வார்த்தைகள் - Vanathai Vasapaduthum Varthaigal
ஒரு வார்த்தையென்பது ஸ்படிகம் போன்றதல்ல; ஒளி ஊடுருவக் கூடியதல்ல; மாறுதலுக்குட்படாததல்ல; அது உயிர்ப்புடன் கூடிய எண்ணங்களின் போர்வை.சூழலுக்குத் தக்கவாறும் காலநிலைக்குத் தகுந்தவாறும் வார்த்தைகளின் இயல்பும் பொருட் செறிவும் மாறுகின்றன.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

வானத்தை வசப்படுத்தும் வார்த்தைகள் - Vanathai Vasapaduthum Varthaigal

  • ₹150
  • ₹128


Tags: vanathai, vasapaduthum, varthaigal, வானத்தை, வசப்படுத்தும், வார்த்தைகள், -, Vanathai, Vasapaduthum, Varthaigal, பேரா.எம். இராமலிங்கன், விஜயா, பதிப்பகம்