• உலகைக் குலுக்கிய விஞ்ஞானிகள் - Ulagai Kulukkiya Viggnanigal
மனித குல வளர்ச்சிக்கு உதவி புரிந்த விஞ்ஞான கண்டு பிடிப்புகளையும் அதை கண்டு பிடித்த விஞ்ஞானிகளை பற்றியத் தகவல்களை கூறும் நூல் இது. பூமியின் அதிசய கண்டுப் பிடிப்புகளையும் கூறும் நூல் மிகச் சிறப்பாக தொகுத்து இருக்கிறார்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

உலகைக் குலுக்கிய விஞ்ஞானிகள் - Ulagai Kulukkiya Viggnanigal

  • ₹60
  • ₹51


Tags: ulagai, kulukkiya, viggnanigal, உலகைக், குலுக்கிய, விஞ்ஞானிகள், -, Ulagai, Kulukkiya, Viggnanigal, எஸ். ஏ. பெருமாள், விஜயா, பதிப்பகம்