• திருடப்பட்ட தேசம்
பசுமை இலக்கியம் என்ற வகையில் சூழலியல் விழிப்புணர்வு, மண்ணின் மைந்தர்கள், சுற்றுச்சூழலை நாசமாக்கும் வல்லரசுகளின் அரசியல் குறித்த கட்டுரைகள்…

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

திருடப்பட்ட தேசம்

  • ₹90


Tags: thirudapatta, desam, திருடப்பட்ட, தேசம், நக்கீரன், எதிர், வெளியீடு,