• தமுரு
இயற்கையோடு இணைந்துள்ள எளிய மக்களின் கடந்த கால வாழ்வினையும், ஆதிக்க சாதிகளுக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுந்த அம்மக்களின் எதிர்ப்புணர்வையும், காலத்தால் விழுங்கப்பட்ட அவர்களின் வாழ்க்கை முறையையும் இப்புதினம் நுட்பமாக பதிவு செய்துள்ளது.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

தமுரு

  • ₹220


Tags: thamuru, தமுரு, பாப்லோ அறிவுக்குயில், எதிர், வெளியீடு,