• சொல் வெளித் தவளைகள்
கவிதைகளில் உருவாகியிருக்க வேண்டிய கலைத்தன்மை குறித்தக் கவலையேதுமின்றி(யும்) வெளிப்படையானப் பகடி விமர்சன சொல்லாடலில் இவை எவ்வாறு கவிதைகளாகியிருக்கின்றன என்பதுதாம் இத் தொகுப்புக் கவிதைகளின்சுவாரஸ்யம். - ஸ்ரீநேசன் அழகியலின் அரசியலைக் குறித்து ஆழ்ந்த சிந்தனைகளை உருவாக்கும் கவிதைகள். - ஜமாலன்

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

சொல் வெளித் தவளைகள்

  • ₹130


Tags: sol, veli, thavalaigal, சொல், வெளித், தவளைகள், றாம் சந்தோஷ், எதிர், வெளியீடு,