• பேபி காம்ப்ளி சுதந்திரக் காற்று
ஜினா அனுச்சா” என்னும் த​லைப்பில் மராத்திய ​மொழியில் எழுதப்பட்டுளஙள இந்நூ​லை மாயா பண்டிட் ‘தி ப்ரிஸன் வி ப்ரோக்’ என்னும் த​லைப்பில் ​மொழி ​பெயர்த்துள்ளனர். இது சுதந்திரக் காற்று என்னும் த​லைப்பில் தமிழில் ​மொழி ​பெயர்க்கப்படட்டுள்ளது. இது மராத்திய ​மொழியில் மட்டுமின்றி, இந்திய ​​மொழிகள் அ​னைத்திலும் தலித் ​பெண்ணிணனு​டைய முதல் சுயசரி​தை நூலாக கருதப்படுகிறது.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

பேபி காம்ப்ளி சுதந்திரக் காற்று

  • ₹120


Tags: samaadhanamum, sudhandhira, kaattrum, பேபி, காம்ப்ளி, சுதந்திரக், காற்று, மு.ந. புகழேந்தி, எதிர், வெளியீடு,