• ராய சிம்மன்  - Raya Siman
வரலாற்றுப் புதினம் அல்லது சரித்திர நாவல் என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட வரலாற்றுக் காலப் பகுதியில் நிகந்த நிகழ்வுகளையும், அக்கால மாந்தர்களையும் அடிப்படையாக வைத்து அக்காலத்துப் பின்புலத்தில் கற்பனையும் சேர்த்து எழுதப்படும் புதினம் ஆகும்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ராய சிம்மன் - Raya Siman

  • ₹750


Tags: raya, siman, ராய, சிம்மன், , -, Raya, Siman, பா.மோகன், சீதை, பதிப்பகம்