• புலப்படாத நகரங்கள்
மார்க்கோபோலோ (1254-1324) கான்ஸ்டாண்டி நோபிளிலிருந்து, “கேதே“ என முன்பழைக்கப்பட்ட மேற்கு சீனத்திற்குப் பயணம் செல்லும் வழியில், பாரசீகத்தில் கேள்விப்படும் கதை இது. இது போன்று கேள்விப்படும் விஷயங்களையும் நேரிடையான அனுபவங்களையும் வைத்து மார்கோபோலோ எழுதியது “The Travels”.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

புலப்படாத நகரங்கள்

  • ₹150


Tags: pulapadaatha, nagarangal, புலப்படாத, நகரங்கள், சா. தேவதாஸ், எதிர், வெளியீடு,