• நுகர்வெனும் பெரும்பசி
அறிவியலை நாம் தவறாக் பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதை அடிக்கடிச் சுட்டிக் காட்டிக் கொண்டே இருக்கிறேன். மக்களுக்குத் தலைமை தாங்கும் போது நான் உண்மையிலேயே அறிவியலுக்கு எதிரானவன் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அறிவியல் தேடலுக்குச் சில வரையறைகள் உண்டு என்பது எனது பணிவான கருத்து. அறிவியலின் மீது நான் எல்லை நிர்ணயிக்கக் காரணம் மனிதத் தன்மை நம் மீது எல்லையை வரையறுக்கிறது.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

நுகர்வெனும் பெரும்பசி

  • ₹190


Tags: nugarvenum, perumpasi, நுகர்வெனும், பெரும்பசி, ராமச்சந்திர குஹா, தமிழில்-போப்பு, எதிர், வெளியீடு,