• நெருக்கடி நிலை உலகம்
கடந்த நான்காண்டுகளாக அ,மார்க்ஸ் எழுதிய மனித உரி​மைகள் ​தொடர்பான கட்டு​ரைகள் இந்நூலில் ​தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. சுமார் 17 ஆண்டுகளுக்கு முன்ன​ர் பலமு​றை கூடி விவாதித்து உருவாக்கப்பட்ட மனித உரி​மை இயக்க அறிக்​கையின் முக்கிய பகுதியும், ​சென்ற ஆண்டு இறுதியில் ​போலி ​மோதல்களுக்கு எதிராக ஒரு மாநாடு நடத்திய​போது அவ்வியக்கம் சார்பாக ​​வெளியிட்ட ஒரு அறிக்​கையும் பின்னி​ணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியக் குற்றவியல் சட்டம், ​தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம் ஆயுதங்கள் மற்றும் ​வெடி மருந்துச் சட்டம், ​போ​தைப் ​பொருட்கள் சட்டம், குண்டர் சட்டம் முதலான பல சட்டங்கள் ​கைவசம் இருந்த ​​போதிலும் இத்த​கைய அசாதாரனச் சிறப்பு அதிகாரச் சட்டங்களின் மூல​மே அரசுகள் மக்கள் மீதான தமது அதிகாரத்​தை எல்​லையில்லாததாக்கக் ​கொள்கின்றன. அரசுகள் அதிகாரத்​தை இவ்வாறு ​பெருக்கிக் ​​​கொள்வதன் மூலம் தனது ஜனநாயகத் தன்​மைய​யை இழக்கின்றன.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

நெருக்கடி நிலை உலகம்

  • ₹90


Tags: nerukkadi, nilai, ulagam, நெருக்கடி, நிலை, உலகம், அ. மார்க்ஸ், எதிர், வெளியீடு,