• மயிலம்மா போராட்டமே வாழ்க்கை
மயிலம்மா ஓர் ஆதிவசப் ​​பெண்மணி. ​​கைப்​பெண்ணான நி​லையிலும் வாழ்க்​கை​யை ஒரு பிடிவாதமாகக் காண விரும்பியவர். ​பொதுப்பிரச்சி​னைகக்காக முன்னி​லையில் நின்று ​போராடக்கூடு​மென்று அவர் எதிர்பார்த்ததுமல்ல. ஆனால் காலமும் சூழலும் அவ​ரை பிளாச்சிம​டை​ப் ​போராட்டத்தின் நாயகியாக்கயிருக்கிறது ஏறத்தாழ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் ​மேலாக ​தொடர்ந்த ​கோக்​கோ​கோலா எதிர்ப்புப் ​போராட்டத்தில் அயராமல் ஈடுபட்டவர் ஓர் ஆதிவாசிப் ​பெணமணி உலகம் உற்றுப்பார்க்கும் ​போராட்ட நாயகயானதன் பின்னணிக்க​தை இந்த நூல் ​வெகுளியான ஆதிவாசி மனம் தனது அனுபவங்க​ளை தனது எளிய ​​​மொழியில் ​​சொல்லுகிறது. ஒரு வாழ்க்​கை வரலாறு என்ப​தையும் கடந்து மக்கள் ​போராட்டத்தின் பதி​வேடு ஆகிறது இது.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

மயிலம்மா போராட்டமே வாழ்க்கை

  • ₹80


Tags: mayilamma, poratamae, vaazhkai, மயிலம்மா, போராட்டமே, வாழ்க்கை, சுகுமாரன், எதிர், வெளியீடு,