• கிளிஞ்சல்கள் பறக்கின்றன-Kilinjalgal Parakindrana
கடற்கரைப் பூக்களைப் கிளிஞ்சல்கள் இறைந்து கிடக்கின்றன. எல்லாவற்றிலும் மனிதக் குறிப்புகளை ரகசியமாய் எழுதிய நீரின் வரிகள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றன. மணலில் அளையும் கைகளிடம் அவை முறையிட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றன. யாராவது ஒருவர் அறிந்தால் போதும். அவை பறந்துவிடக் கூடும் . கவிதைகளுக்கு அப்படி ஒரு மகத்துவம் இருக்கிறது.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

கிளிஞ்சல்கள் பறக்கின்றன-Kilinjalgal Parakindrana

  • ₹50


Tags: kilinjalgal, parakindrana, கிளிஞ்சல்கள், பறக்கின்றன-Kilinjalgal, Parakindrana, ஜே. மாதவராஜ், வம்சி, பதிப்பகம்