சூழலியல் சார்ந்த அக்கறைகள், தில்லி அரசியலின் குறுக்குவெட்டுப் பார்வை, பெருநகரத்து மனிதர்களின் உள்ளீடற்ற போலியான வாழ்க்கை, புதிய அரசியல் மற்றும் சமூக இயக்கங்களின் மீது நடுத்தர வர்க்கத்து மனிதர்கள் கொள்ளும் எதிர்பார்ப்பு, ஏதோ ஒரு வகையில் எளிமையான தின் மீதும் இயல்பானதின் மீதும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள் இருக்கும் பற்றுறுதியும் அது தரும் எதிர்காலத்தின் மீதான நம்பிக்கையுமே ‘காகித மலர்கள்’ நமக்கு அளிக்கும் சித்திரம். இந்தச் சித்திரமே இந்த நாவலை இன்றைய சூழலில் அவசியம் வாசிக்க வேண்டிய படைப்பாக்குகிறது. (முன்னுரையிலிருந்து)Kaakitha malarkal narrates ecological concerns, presents transectional view of Delhi government, the fake city lifestyle, the expectations of middle class citizens and the adherence that every man has towards things which are simple and natural and which brings confidence on their future. These reasons make this novel a must read in the current scenario. Published under Kalachuvadu Tamil Classic series.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

KAKITHA MALARKAL

  • Product Code: காலச்சுவடு பதிப்பகம்
  • Availability: In Stock
  • ₹475


Tags: KAKITHA MALARKAL, 475, காலச்சுவடு, பதிப்பகம்,