• இந்து மதம் ஒரு விசாரணை (ஆர்எஸ்எஸ் - பார்ப்பனர் - சாதிகள்)
மொழி, மதம் இவைகளைக் கடந்தும் காதலர்களை பயணிக்கச் செய்யும் உந்து சக்தியாக காதல் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டேயிருக்கிறது. கல்லூரியினுள் கல கலப்பாக துவங்கும் இந்தநாவல் இருகாதல் உள்ளங்களுகிடையேயான உணர்ச்சிப் போராட்டத்தை முடிந்த மட்டிலும் நேசத்துடன் விவரிக்கிறது.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

இந்து மதம் ஒரு விசாரணை (ஆர்எஸ்எஸ் - பார்ப்பனர் - சாதிகள்)

  • ₹150


Tags: indhu, madham, oru, visaranai, இந்து, மதம், ஒரு, விசாரணை, (ஆர்எஸ்எஸ், -, பார்ப்பனர், -, சாதிகள்), சீனிவாச ராமாநுஜம், எதிர், வெளியீடு,