சுப. வீரபாண்டியன்

அது ஒரு பொடாக்காலம்

அது ஒரு பொடாக்காலம்

ஏறத்தாழ நான்கே முக்கால் ஆண்டு வழக்கு 494 நாள்கள் சிறைவாசம். இரண்டு ஆணடுகளுக்கும் மேலாகப் பொதுப் கூட்..

₹99

அறிந்தும் அறியாமலும்

அறிந்தும் அறியாமலும்

"என் இளைய தலைமுறையே! உங்களுக்கான ..

₹277

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம்-2

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம்-2

கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சுப.வீர.பாண்டியன் அவர்களின் கட்டுரை தொகுப்பு ஆறு பாகங்களாக வெளியிடப..

₹100

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம்-3

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம்-3

கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சுப.வீர.பாண்டியன் அவர்களின் கட்டுரை தொகுப்பு ஆறு பாகங்களாக வெளியிடப..

₹100

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம்-4

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம்-4

கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சுப.வீர.பாண்டியன் அவர்களின் கட்டுரை தொகுப்பு ஆறு பாகங்களாக வெளியிடப..

₹100

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம்-5

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம்-5

கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சுப.வீர.பாண்டியன் அவர்களின் கட்டுரை தொகுப்பு ஆறு பாகங்களாக வெளியிடப..

₹100

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம்-6

ஒன்றே சொல் நன்றே சொல் பாகம்-6

கலைஞர் தொலைகாட்சியில் ஆசிரியர் சுப.வீர.பாண்டியன் அவர்களின் கட்டுரை தொகுப்பு ஆறு பாகங்களாக வெளியிடப..

₹135

ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி

ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி

"சாராயம் கொடியது. சாதி அதனினும் கொடியது. சாராயம் குடித்தவன் குடலை எரிக்கும். சாதியோ அடுத்தவன் ஊரை எர..

₹55

ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி 2

ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி 2

இயந்திரமயமான உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் நம் நண்பர்கள் அனைவரையும் நேரில் சந்த..

₹55

காற்றை கைது செய்து

காற்றை கைது செய்து

பல்வேறு ஊர்கள், பல்வேறு மேடைகள், பல்வேறு தலைப்புகளில் திரு.சுப.வீர பாண்டியன் அவர்கள் ஆற்றிய உரைகளின..

₹150

குடும்பமும் அரசியலும்

குடும்பமும் அரசியலும்

இளைஞர்கள் அரசியலில் ஆர்வம் காட்டத் தொடங்கியிருக்கும் காலக்கட்டம் இது. அவர்களுக்கு அரசியலை அரிச்சுவடி..

₹33

குறள் வானம்

குறள் வானம்

அறத்துப்பால். இருபதுக்கும் மேற்பட்ட உரைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்த்ததில் உருவான புதுப்பார்வை. ஆசிரியர்.திர..

₹266

சிங்கலன் முதல் சங்கரன் வரை

சிங்கலன் முதல் சங்கரன் வரை

நாம் வாழும் காலத்தின் சமூக, அரசியல் நிகழ்வுகளையும், அவை தொடர்பான நம் கருத்துகளையும் பதிவு செய்வது, வ..

₹111

திராவிடத்தால் எழுந்தோம்

திராவிடத்தால் எழுந்தோம்

திராவிடத்தால் எழுந்தோம்! திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம்! என்பதும், திராவிட மாயை என்பதும் வரலாற்றில் முழுப்..

₹135

Showing 1 to 15 of 19 (2 Pages)