கே.ஆர்.மீரா, மோ.செந்தில்குமார்

கபர்

கபர்

கே. ஆர். மீராவின் படைப்பாளுமையில் கனன்றெரிவது பெண்மைதான் என்ற உண்மையை கபர் நாவலும் உறுதிப்படுத்துகின..

₹150

மீராசாது
யூதாஸின் நற்செய்தி

யூதாஸின் நற்செய்தி

வரலாற்றை, அதைக் கட்டமைத்த ஆதிக்கத் தரப்பிலிருந்தும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தரப்பிலிருந்தும் ஒருசேர எழ..

₹200

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)