டாக்டர் சோ.சேசாசலம்

அடுக்கு மாடி வீடு, ரியல் எஸ்டேட் வியாபராம் - சட்ட விளக்கங்கள்

அடுக்கு மாடி வீடு, ரியல் எஸ்டேட் வியாபராம் - சட்ட விளக்கங்கள்

உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உணவு, உடை, இருப்பிடம் ஆகிய இம்மூன்றும் இன்றியமையாத தேவையாகின்றது. இ..

₹70

இந்திய குற்ற விசாரணை நடைமுறைச் சட்டங்கள்

இந்திய குற்ற விசாரணை நடைமுறைச் சட்டங்கள்

மிக எளிய தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்நூலில் ​கோர்ட்டுகளின் அதிகாரம், காவல் து​றையின் அதிகார வரம்ப..

₹300

இந்திய தண்டனைச் சட்டங்களின் விளக்கங்கள் மற்றும் நீதிமன்றப் படிவங்கள்

இந்திய தண்டனைச் சட்டங்களின் விளக்கங்கள் மற்றும் நீதிமன்றப் படிவங்கள்

உடந்​தை குற்றம், லஞ்சம் வாங்குதல், ​​சொத்து சம்பந்தமான குற்றங்கள், நிலத்தின் அனு​போகம் முதலியவற்றி..

₹119 ₹140

உயில்கள் எழுதுவது எப்படி?

உயில்கள் எழுதுவது எப்படி?

உயில்கள் எழுதுவது எப்படி? உயில்களின் சரியான வடிவம், அவற்றின் பயன்கள், இன்றைய சட்டப்படி எழுதியுள்ளார்..

₹68 ₹80

தொழிலாளர்கள் நலச் சட்டங்கள்

தொழிலாளர்கள் நலச் சட்டங்கள்

தொழிலாளர்கள் நலச் சட்டங்கள்..

₹80

நுகர்வோர் நீதி மன்ற விதிகள் [சட்ட விளக்கம்]

நுகர்வோர் நீதி மன்ற விதிகள் [சட்ட விளக்கம்]

இந்நூலில் நுகர்​வோர் நீதிமன்ற சட்ட விளக்கம் பற்றியும் , நிவாரணம் ​பெறும் மு​றைகள் பற்றியும், உதாரண ..

₹47 ₹55

பஞ்சாயத்துச் சட்டங்களும் வட்டார ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கான நிர்வாக நடைமுறை விளக்கக் குறிப்புகளும்

பஞ்சாயத்துச் சட்டங்களும் வட்டார ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கான நிர்வாக நடைமுறை விளக்கக் குறிப்புகளும்

பஞ்சாயத்துச் சட்டங்களும் வட்டார ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கான நிர்வாக நடைமுறை விளக்கக் குறிப்புகளும். இந்..

₹80

பத்திரங்களை பதிவு செய்வது எப்படி?

பத்திரங்களை பதிவு செய்வது எப்படி?

இதில் பத்திரங்கள் வகைகள் மற்றும் பதிவு செய்வது எப்படி என்றும், அதன் விதிமுறைகள் பற்றி, தமிழ் நாட்டின..

₹136 ₹160

பொது மக்களுக்கான முக்கிய சட்ட விளக்கங்கள்

பொது மக்களுக்கான முக்கிய சட்ட விளக்கங்கள்

பொது மக்களுக்கான முக்கிய சட்ட விளக்கங்கள் இந்நூலில் இந்து, முஸ்ஸிம், கிற்ஸ்துவ சட்டங்களும் சேர்க்கப்..

₹70

Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)