டாக்டர் A.J. இராஜேந்திரன்

நுரையீரல் நோய் மறுவாழ்வு சிகிச்சை - Nuraiyeeral Noi Maruvazhvu Sigichai

நுரையீரல் நோய் மறுவாழ்வு சிகிச்சை - Nuraiyeeral Noi Maruvazhvu Sigichai

இந்த பாதிப்பு உடையவர்களுக்கு, துாய ரத்தத்துடன், அசுத்த ரத்தமும் சேர்ந்து, உடல் முழுவதும் செல்லும் என..

₹60 ₹70

ஸ்ட்ரோக் மறுவாழ்வு சிகிச்சை - Stroke Maruvazhvu Sigichai

ஸ்ட்ரோக் மறுவாழ்வு சிகிச்சை - Stroke Maruvazhvu Sigichai

பக்கவாத நோய் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகாமல், பொதுமக்களை காக்கவும், இந்தியாவில் பக்கவாத நோயை அடியுடன் அகற்று..

₹64 ₹75

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)