• பாலஸ்தீன்
ஒவ்வொரு இஸ்ரேலிய அதிகாரியும் திட்டமிட்டு, முறையாக, ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட ஷரோனிய ஆவியாக மாறியிருக்க்கின்றனர். குறிகொண்டு, திட்டநோக்குடைய கருதுதலுடன், உளமார்ந்த உணர்வுப் போக்கில், நிதானித்த முறையில், அவர்கள் பாலஸ்தீனிய மக்களை அணுகுகின்றனர்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

பாலஸ்தீன்

  • ₹60


Tags: balastheen, பாலஸ்தீன், எஸ். அர்ஷியா, எதிர், வெளியீடு,