• 200 அறிஞர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்!
தலை சிறந்த மனிதர்கள் வாழ்வில் நடந்த சுவாரஸ்யமும் வழிகாட்டலும் நிறைந்த சம்பவங்களைப் படிக்கும் போது அவை நம் மனதில் அப்படியே பதிந்துவிடும். அத்தகைய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பே “200 அறிஞர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்! நூல்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

200 அறிஞர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்!

  • ₹90
  • ₹77


Tags: நர்மதா பதிப்பகம், 200, அறிஞர்கள், காத்திருக்கிறார்கள்!, மு.அப்பாஸ் மந்திரி, நர்மதா, பதிப்பகம்