• புதிய பொலிவு  - Puthiya Polivu
அறிஞர் அண்ணாவின் புதிய பொலிவு நாடகம்  ரசிக்கக்கூடியது. நில்லுங்கள்  யாரும் எங்கேயும் போக வேண்டாம்.இனி உங்களுக்கு வேறு உலகம். எனக்கு வேறு உலகமில்லை. ஆனந்தா,வா, சரசா, இந்தப் பாதகனை நல்வழிப் படுத்திய உன் புருஷன் ஆனந்தனோடு வாழ்ந்திடு,அமிர்தம், பலே ? நீ பெரிய யோகக்காரிதான் ? காதலால் ஜாதியை வென்ற உத்தமி, உன் புருஷன் மூர்த்தியோடு சுகமாக வாழ்ந்திரு பாலு முதலியாரே வாரும்  புறப்படுவோம். பணத்திமிரும் ஜாதித் திமிரும் ஓழிய வேண்டும் என்றும் ஓன்றே குலம் ' ஒருவனே தேவன் ' என்றும் நாட்டு மக்களுக்கு உரைப்போம்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

புதிய பொலிவு - Puthiya Polivu

  • ₹75


Tags: puthiya, polivu, புதிய, பொலிவு, , -, Puthiya, Polivu, அறிஞர் அண்ணா, சீதை, பதிப்பகம்