• நினைவாற்றல் பெருக மனப்பயிற்சிகள்
நினைவாற்றல் பெருக மனப்பயிற்சிகள் இந்நூலில் மனிதனை மனிதனாக்கும் நினைவாற்றல், ஞாபகம் - ஞாபக மறதியும் என மொத்தம் 9 தலைபபுகளில் விரிவான பொருளடக்கத்துடன் விவரிக்கப்ப்ட்டுள்ளது.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

நினைவாற்றல் பெருக மனப்பயிற்சிகள்

  • ₹50


Tags: நர்மதா பதிப்பகம், நினைவாற்றல், பெருக, மனப்பயிற்சிகள், பி.எஸ்.ஆச்சார்யா, நர்மதா, பதிப்பகம்