• நினைவாற்றல் பெற நவீன முறை மனப் பயிற்சிகள்!
மனித சக்திகளில் மகத்தானது நினைவாற்றல் அந்த நினைவாற்றலுக்கான விளக்கங்களும், பயிற்சிகளும் இந்நூலில் எளிய முறையில் தரப்பட்டுள்ளன். பயன்படுத்துங்கள் பயன் பெறுங்கள், இந்நூலில் நினைவாற்றலை மேம்படுத்திக்கொள்ள, சில அடிபபடைக் கூறுகள், தேர்வுக்காகப் படித்தல் என மொத்தம் 15 தலைப்புகளுக்கு பொருளடக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நூலில்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

நினைவாற்றல் பெற நவீன முறை மனப் பயிற்சிகள்!

  • ₹75


Tags: நர்மதா பதிப்பகம், நினைவாற்றல், பெற, நவீன, முறை, மனப், பயிற்சிகள்!, ஜே.எஸ்.ஏப்ரகாம், நர்மதா, பதிப்பகம்