• கற்பனையான உயிரிகளின் புத்தகம்
பழங்காலத் தொன்மங்களிலும் ஆதாரங்களிலும் உலவும் கற்பனையான உயிரினங்களைப் பற்றிய செறிவடக்கக் கையேடு – போர்ஹெஸின் தனித்துவமான கூர்மொழியில் – மத்திமகால ஐரோப்பிய விலங்கியல் ஆய்வேடுகள், அவற்றின் செவ்வியல் முன்னோடிகள், கிரேக்க மற்றும் இந்தியத் தொன்மங்கள்

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

கற்பனையான உயிரிகளின் புத்தகம்

  • ₹450


Tags: karpanaiyana, uyirigalin, puthagam, கற்பனையான, உயிரிகளின், புத்தகம், கார்த்திகைப் பாண்டியன், எதிர், வெளியீடு,