• உயிர்களைத் தேடித் தேடி...
ஆசிரியரின் முதல் நாவல். அமரர் கல்கி நூற்றாண்டு விழாவின் சிறப்பு ​போட்டியில் ​தேர்வு ​​செய்யப்பட்டு கல்கியில் ​தொடராக வந்து நி​றைவு ​பெற்றது. விண்​வெளி அறிவியலில் ஆசிரியருக்கு இருந்த ஆர்வ​மே இந்நூல்

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

உயிர்களைத் தேடித் தேடி...

  • ₹65
  • ₹55