பேராசிரியர் நல்லூர் சா. சரவணன்

துவாதச உபநிஷத் எனும் பன்னிரு உபநிடதங்கள்-Thuvadasa Ubanishath Enum Paniru Ubanidathangal

துவாதச உபநிஷத் எனும் பன்னிரு உபநிடதங்கள்-Thuvadasa Ubanishath Enum Paniru Ubanidathangal

உபநிஷதம் என்றால் உண்மை அறிவு என்றே கொள்ள வேண்டும். சுக துக்கங்களின் பற்றில் இருந்து விடுபடல் முக்தி...

₹300

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)