கார்த்தீபன்

இனி எல்லாம் வெற்றிதான்

இனி எல்லாம் வெற்றிதான்

ஒருவன் இரண்டு அடி முன்னோக்கித் தாவ வேண்டுமானால் அதற்கு முதலில் அவன் நான்கு அடி பின்னோக்கிச் செல்லவேண..

₹160

ராக்ஃபெல்லர்

ராக்ஃபெல்லர்

ராக்ஃபெல்லரின் வாழ்க்கை ஒருவகையில் அமெரிக்க எண்ணெய் வர்த்தகத்தின் ஆரம்பகால வரலாறும்கூட! சாதனைகளுக்கு..

₹144

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)