டிராட்ஸ்கி

டிராட்ஸ்கி என் வாழ்க்கை-Trotsky En Vazhakkai

டிராட்ஸ்கி என் வாழ்க்கை-Trotsky En Vazhakkai

1879 -ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்களில் தென் ருசியாவின் யனோவ்காவில் (ட்ராட்ஸ்கி) பிறந்தார். இப்புத்தகத்தி..

₹600

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)