Melinda Gates

The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World

The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World

தன்னுடைய இருபதாண்டுகால சமூகப் பணியின் ஊடாக மெலின்டா கேட்ஸ் கற்றுக் கொண்டுள்ள மிக முக்கியமான விஷயம் இ..

₹399

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)