எஸ்.ராமதுரை. தமிழில் கி.இராமன்

TCS – ஒரு வெற்றிக் கதை

TCS – ஒரு வெற்றிக் கதை

ஒரு நிறுவனத்தை மாபெரும் நிறுவனமாக மாற்றுவது எப்படி? ஓர் எளிய கனவைப் பெருங்கனவாக வளர்த்தெடுப்பது எப்ப..

₹550

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)