பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர்

அது மட்டும் ரகசியம்

அது மட்டும் ரகசியம்

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமைக் கொள்ளும் அளவுக்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்திற்கு சொந..

₹115

அர்ஜுனன் அம்பு

அர்ஜுனன் அம்பு

இந்த காலத்து அர்ஜுனர்கள் திரோனர்களுக்கே பாடம் சொல்லித் தருபவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதனால்த்தான் மில்..

₹106

ஆகாயத்தில் பூகம்பம்

ஆகாயத்தில் பூகம்பம்

பட்டுகோட்டை பிரபாகர் ஃப்ளைட் ஹைஜாக்கை மையமாகக் கொண்டு குமுதம் வார இதழில் இந்த கதையைத் தொடராக எழுதி..

₹200

ஆபரேஷன் வீனஸ்

ஆபரேஷன் வீனஸ்

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமைக் கொள்ளும் அளவுக்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்திற்கு சொந..

₹140

இந்திய நேரம் 2 A.M

இந்திய நேரம் 2 A.M

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமைக் கொள்ளும் அளவுக்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்திற்கு சொந..

₹125

ஒரு காதலன் ஒரு காதலி

ஒரு காதலன் ஒரு காதலி

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமை கொள்ளும் அளவிற்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்துக்கு சொந்த..

₹150

ஒரு பொய் போதும்

ஒரு பொய் போதும்

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமைக் கொள்ளும் அளவுக்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்திற்கு சொந..

₹100

கனவு நாயகி

கனவு நாயகி

ஆண்கள் வர்க்கத்தையே வெறுக்கும் ஒரு நடிகைக்கு லட்சோபலட்சம் ஆண் விசிறிகள், ஆயிரக்கணக்கில் நலன்விரும்பி..

₹140

நீ மட்டும் நிழலோடு

நீ மட்டும் நிழலோடு

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமை கொள்ளும் அளவிற்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்துக்கு சொந்த..

₹140

பிருந்தாவனமும் நொந்தகுமாரனும்

பிருந்தாவனமும் நொந்தகுமாரனும்

ட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமை கொள்ளும் அளவிற்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்துக்கு சொந்தக..

₹200

மன்மதன் வந்தானடி

மன்மதன் வந்தானடி

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமைக் கொள்ளும் அளவுக்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்திற்கு சொந..

₹130

மேக்கப் புன்னகை

மேக்கப் புன்னகை

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமைக் கொள்ளும் அளவுக்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்திற்கு சொந..

₹125

விபரீதத்தின் விலை வித்யா

விபரீதத்தின் விலை வித்யா

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், மற்ற எழுத்தாளர்கள் பொறாமை கொள்ளும் அளவிற்கு இளமை மிகுந்த தோற்றத்துக்கு சொந்த..

₹100

Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)