சத்யானந்தன்

துறவி-Thuravi

துறவி-Thuravi

“யாரும் வேண்டாம், எதுவும் தேவையில்லை என்று சொல்லி உலகை நிராகரித்த துறவிகள் முழுமுற்றாக எல்லாவற்றிடமி..

₹325

தோல் பை-Thol Pai

தோல் பை-Thol Pai

எடுத்தாளும் கருவை, கவித்துவம் சொட்டும் காட்சிப்படுத்தலுடன், மனத்தை அள்ளும் படிமங்களைக் கொண்டு படைக்க..

₹125

போதி மரம்-Bodhi Maram

போதி மரம்-Bodhi Maram

புத்தரின் மரணத்துக்கான பழியை ஒரு ஏழை மீது போட்ட வரலாற்றை மாற்றி எழுதுமளவு கற்பனையின் வீச்சு வெளிப்பட..

₹230

முள்வெளி-Mulveli

முள்வெளி-Mulveli

மனவெளியையும் புற உலகையும் பிரிக்கும் மிக மெல்லிய திரை விலகும் விபத்தை எதிர்கொள்ளும் ஒரு படைப்பாளியின..

₹140

விக்கிரகம்-Vikiragam

விக்கிரகம்-Vikiragam

‘எல்லாக் குலத்தோரும் பூசாரிகளாக வேண்டும்’ எனும் சமூக மாற்றத்தை அரசியல் முன்னெடுத்து நீண்ட காலமாகி வி..

₹130

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)