எஸ். செண்பகப்பெருமாள்

Yudhargalin Yesuvum Paulin Christhuvum/யூதர்களின் இயேசுவும் பவுலின் கிறிஸ்துவும்-யூதர்களின் இயேசுவும் பவுலின் கிறிஸ்துவும்

Yudhargalin Yesuvum Paulin Christhuvum/யூதர்களின் இயேசுவும் பவுலின் கிறிஸ்துவும்-யூதர்களின் இயேசுவும் பவுலின் கிறிஸ்துவும்

பைபிளின் பழைய ஏற்பாட்டு நூல்கள், யூதர்களின் மதத்தையும் கடவுளையும் நமக்கு விரிவாக அறிமுகம் செய்கின்றன..

₹170

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)