டாக்டர் கு. கணேசன்

Allergy/அலர்ஜி-அலர்ஜி

Allergy/அலர்ஜி-அலர்ஜி

நம்மை அச்சுறுத்தும் அனைத்துவிதமான அலர்ஜிகள் குறித்து தெரிந்துகொள்ளவும் தெளிவடையவும் ஒரு மருத்துவ வழி..

₹150

Marunthugal Pirantha Kathai/மருந்துகள் பிறந்த கதை-மருந்துகள் பிறந்த கதை

Marunthugal Pirantha Kathai/மருந்துகள் பிறந்த கதை-மருந்துகள் பிறந்த கதை

நாம் உட்கொள்ளும் ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் ஒரு நீண்ட வரலாறு இருக்கிறது. உண்ணாமல், உறங்காமல், சமயங்களில் ..

₹180

Olly Belly/ஒல்லி பெல்லி

Olly Belly/ஒல்லி பெல்லி

ஒல்லி பெல்லி, டாக்டர் கு. கணேசன், கிழக்கு பதிப்பகம்..

₹125

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)