எஸ்.எஸ். ராகவாச்சார்யர்

64 காயத்ரீ மந்திரங்களும் துரகாசப்தசதீ மந்திரங்களும்

64 காயத்ரீ மந்திரங்களும் துரகாசப்தசதீ மந்திரங்களும்

பண்டைய நாளில் - புராண - வேத காலங்களில் வாழ்ந்திருந்த ருஷி முனிவர்கள் உபவாஸமிருந்து - த்யானம் செய்து ..

₹100

அதிசய மரங்களும் மூலிகைகளும்

அதிசய மரங்களும் மூலிகைகளும்

இந்த நூல் ஓர் அதிசயமான நூல். இதில் மந்த்ர மஹார்ணவம் தத்தாத்​ரேய தந்த்ரம் ஆகியவற்றிலிருந்து அதிசய மர..

₹80

ஆலய பூஜை, ஹோம கால முத்ரைகள் - விளக்கங்கள்

ஆலய பூஜை, ஹோம கால முத்ரைகள் - விளக்கங்கள்

இங்குள்ள முத்ரை என்பதற்கே எம்பெருமானை மகிழ்விப்பதே ஆகும் என்பது அதன் பொருளாக உணர்த்தப்படுகின்றது. இத..

₹80

இஷ்ட சித்தி தரும் உபாஸனா மந்திரங்கள்

இஷ்ட சித்தி தரும் உபாஸனா மந்திரங்கள்

ஆழ்வார்களும் - நாயன்மார்களும்கூட அவரவர் பகவானை ஆச்ரயித்து - உபாஸனை செய்து மோக்ஷ நிலை பெற்று இன்றும் ..

₹100

திருவிளக்கு பூஜை

திருவிளக்கு பூஜை

திருவிளக்கு பூஜையின் வழிபாட்டு முறைகளூம் சொல்ல வேண்டிய ஸ்தோத்திரப் பாடல்களும் நிறைந்தது இந்நூல்...

₹60

நூதன க்ருஹப்ரவேச ஹோம விதானம்

நூதன க்ருஹப்ரவேச ஹோம விதானம்

ஸ்மார்த்தர்கள் - ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இரு சாராருக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் உரியது இந்நூல் புதுமனை புகுவ..

₹130

புத்தி-பலம்-புகழ்-துணிவு-அருளும் ஸ்ரீ ஹனுமத் பூஜா விதானம்

புத்தி-பலம்-புகழ்-துணிவு-அருளும் ஸ்ரீ ஹனுமத் பூஜா விதானம்

காலையில் எழுந்து காலையில் செய்ய வேண்டிய கடமைகளையெல்லாம் செய்து, மடியுடுத்தி - அதாவது உலர்ந்த வேஷ்டி ..

₹60

வியாபார விருத்தி ஸெளபாக்யப்ரதா ஹோம விதானம்

வியாபார விருத்தி ஸெளபாக்யப்ரதா ஹோம விதானம்

இந்நூல் யாகம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு, பூர்வாங்கம் - அனுஞ்ஜை, ஸ்ரீ விநாயக பூஜை, ப்ரதான ஸங்கல்பம், க்ரஹப்ரீத..

₹80

ஸகல ஸெளபாக்யம் தரும் தெய்வீக மஹா யந்திர ராஜம்

ஸகல ஸெளபாக்யம் தரும் தெய்வீக மஹா யந்திர ராஜம்

இந்த யந்திர ராஜம் என்றதொரு பொக்கிஷத்தைப் பல நூல்களிலிருந்து எடுத்துக் கையாண்டிருக்கிறோம். இதில் உள்ள..

₹100

ஸித்தர் யந்த்ர மந்த்ர சிந்தாமணி (யக்ஷிணீ வச்யம்)

ஸித்தர் யந்த்ர மந்த்ர சிந்தாமணி (யக்ஷிணீ வச்யம்)

நமக்காக விட்டுச் சென்ற இந்த அரிய, சிறப்புடைய, பொக்கிஷமான பல பயன்களையும் தர வல்லதுமான மந்த்ர தந்த்ர ..

₹100

ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய மஹா புராணம்

ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய மஹா புராணம்

இவரைப் பக்தியுடனும் - நம்பிக்கையுடனும் - கடமையுடனும் - வணங்கினாலும் பூஜித்தாலும் - துதிபாடல் செய்தால..

₹100

ஸ்ரீ தேவதா உச்சாடன மந்த்ர ராஜம்

ஸ்ரீ தேவதா உச்சாடன மந்த்ர ராஜம்

இங்குள்ள பலவகைக் கவச மந்த்ரங்களும் மிகப் பழமை வாய்ந்தவை. இவை வேதபாகம் - உபநிஷத் பாகம் - புராண பாகம் ..

₹75

ஸ்ரீ மஹா சண்டீ மஹா யாக விதானம்

ஸ்ரீ மஹா சண்டீ மஹா யாக விதானம்

இந்த ப்ரஹ்ம சக்தியாலான இந்த வடிவ மாறுபாட்டை "ச்வேதாச்வதர உபநிஷத்" வேறு விதமாக அதாவது - இளஞ்சிவப்பு ..

₹200

Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)