தி. பரமேஸ்வரி

எனக்கான வெளிச்சம்-Enakaana Velicham

எனக்கான வெளிச்சம்-Enakaana Velicham

எனக்கான வெளிச்சம் என்ற தனது முதல் கவிதை நூல் மூலம் பரவலான கவனம் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. காயமுற்ற..

₹60

தனியள்

தனியள்

தி.பரமேஸ்வரியின் இந்தக் கவிதைகள் பெரும்பாலும் நேரடியானவை. பாசாங்கற்ற மொழியில் மனதின் நுட்பமான உணர்வு..

₹99

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)