தி. பரமேஸ்வரி

தனியள்

தனியள்

தி.பரமேஸ்வரியின் இந்தக் கவிதைகள் பெரும்பாலும் நேரடியானவை. பாசாங்கற்ற மொழியில் மனதின் நுட்பமான உணர்வு..

₹99

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)