அசோகமித்திரன்

நினைவோடை

நினைவோடை

"சார்லி சாப்ளினின் படத்தில் சோகக் காட்சியைப் பார்ப்பது போன்றது அசோகமித்திரனின் இவ்வித நகைச்சுவை இழைக..

₹60

பயாஸ்கோப்-Bioscope

பயாஸ்கோப்-Bioscope

அசோகமித்திரனின் நிஜமான எழுத்து என்பது, அவரது ஒரு சொற்றொடருக்கும்அடுத்ததற்கும் இடையில் உள்ள மௌன இடைவெ..

₹240

விழா மாலைப் போதில்-Vizha Maalai Podhil

விழா மாலைப் போதில்-Vizha Maalai Podhil

“இந்த நாவல்களின் புராதன கதாமாந்தர் அனைவருமே முற்றுந் துறந்த முனிவர்களல்லர். எல்லாம் அறிந்த ஞானிகள் அ..

₹265

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)