கயல் பரதவன்

நீலகேசி

நீலகேசி

கி.பி.  150 கால அளவில் நெடுஞ்சேரலாதன் மறைத்து வைத்த புதையல்!  பாண்டியன் இளைய நம்பியின் வீர சாகஸமும் ..

₹190

பல்லவப் பேரழகி

பல்லவப் பேரழகி

சாளுக்கிய மன்னன் இரண்டாம் புலிகேசிக்கும் காஞ்சியின் மகேந்திர பல்லவனுக்கும் நடந்த போரின் பின்புலத்தில..

₹375

ராணி நீலவல்லி

ராணி நீலவல்லி

சோழ மன்னன் வளவன் கிள்ளியின் படைத் தலைவன் பெருவழுதி சேர மன்னன் செங்குட்டுவனோடு சேர்ந்து கடம்பர், யவன்..

₹85

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)