அப்துல்லா ஒசலான்

சிறகு விரிக்கும் வாழ்வு : பெண்ணின் புரட்சி

சிறகு விரிக்கும் வாழ்வு : பெண்ணின் புரட்சி

பெண்ணை அடிமைப் படுத்தும் வரலாறு 5௦௦௦ ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆரம்பித்தது என்கிறார் ஒசலான். இதையே அவர் ம..

₹70

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)