சி. தேவதாஸ்

உலகை உருவாக்கிய விஞ்ஞான மேதைகள் 50 பேர்

உலகை உருவாக்கிய விஞ்ஞான மேதைகள் 50 பேர்

இந்நூலில் தொகுத்து தந்துள்ள விஞ்ஞானிகளின் வாழ்க்கை வரலாற்றை படிப்பதால் இளைய தலை முறையினரின் உயர்வுக்..

₹95

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)