டாக்டர் விஜயலட்சுமி பந்தைய்ன்

மனதிற்கு மருந்து “ஆல்ஃபா”

மனதிற்கு மருந்து “ஆல்ஃபா”

ஆல்ஃபா தியானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு விளக்க நிகழ்வுகள் பற்றி ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்..

₹70

மனதை சற்று திறந்தால்

மனதை சற்று திறந்தால்

நமது ஆழ் மனதில் பதுங்கியிருக்கும், மகத்தான சக்தியைத் தட்டி எழுப்ப, ஆல்பா நிலைத் தியானத்தால் முடியும..

₹70

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)