ஸ்ரீ பகவத்

ஞான விடுதலை

ஞான விடுதலை

ஞான விடுதலை: யாவரும் எளிதல் அணுகும் வகையில் எளிமையும் இனிமையும் தெளிவும் நிறைந்தவராக இருப்பதால் வரு..

₹60

தியானத்தை விடு ஞானத்தைப் பெறு

தியானத்தை விடு ஞானத்தைப் பெறு

தியானம் என்பது நம் அனைவர் வாழ்விலும் இரண்டறக் கலந்து விட்டது. ஆன்மீகத்தில் உள்ளவர்கள் மட்டுமின்றி சர..

₹120

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)