மாத்தளை சோமு

ஐயனார் ஆடு -  Aiyanaar Aadu

ஐயனார் ஆடு - Aiyanaar Aadu

வெட்டப்பட்ட ஆட்டின் உடல் துடித்ததே என் மனக்கண்ணில் மிதந்தது. மனிதன் சுயநலத்திற்காக வாய் பேச முடியாது..

₹220

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)