சத்ரியன்

கண்கொத்திப் பறவை - Kankoththi Paravai

கண்கொத்திப் பறவை - Kankoththi Paravai

படைப்பாளிகளுக்கேயுரிய இயல்பான மெல்லிய மனதிற்கு சொந்தக்காரரான சத்ரியனின் மெல்லுணர்வுகள் எளியத் தமிழில..

₹90

காந்தள்சூடி - Kandhal Sudi

காந்தள்சூடி - Kandhal Sudi

காந்தள்சூடி(கவிதைகள்) - சத்ரியன் :சத்ரியனின் கவிதைகளில் கிராமியத்தின் மகிழ்ச்சி, இயற்கை வாழ்வை இழந்த..

₹100

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)