ந முருகேசபாண்டியன்

எங்கே செல்கிறது தமிழ்க் கவிதை - Enga Selgirathu Thamizhaga Kavithai

எங்கே செல்கிறது தமிழ்க் கவிதை - Enga Selgirathu Thamizhaga Kavithai

தமிழில் இன்று கவிதைகள், அதிக எண்ணிக்கையில் எழுதப்படுகின்றன. ஆனால், அவை குறித்த விரிவான பேச்சுகள் இல்..

₹250

காரைக்காலம்மையார் பாடல்கள் - Karaikkalammaiyar Padalgal

காரைக்காலம்மையார் பாடல்கள் - Karaikkalammaiyar Padalgal

சங்க காலத்திற்குப் பின்னர் கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில்தான் காரைக்காலம்மையார் என்ற பெண் எலுதிய பாடல்கள்..

₹70

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)