அகவி

காலிப் போத்தலில் நிறைந்திருக்கும் காற்று - Kali Pothalil Nirainthirukkum Katru

காலிப் போத்தலில் நிறைந்திருக்கும் காற்று - Kali Pothalil Nirainthirukkum Katru

கவிஞர் அகவியிடம் ஓர் அகத்தேடலும் உள்ளது; ஒரு புறத்தேடலும் உள்ளது. அகத்தேடலில் அனுபவம் வெளிப்படுகிறது..

₹120

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)