குமரகுருபரன்

ஞானம் நுரைக்கும் போத்தல் - Nyaanam Nuraikkum Bottle

ஞானம் நுரைக்கும் போத்தல் - Nyaanam Nuraikkum Bottle

எனது கவிதை என்பது எனது அம்பு. இலக்கில்லாமல் எய்யப்படும் அம்பு. கால அவசியம் அற்ற அம்பு. தேவை எதுவும் ..

₹60

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)