பத்மஜா நாரயணன்

தெரிவை - Therivai

தெரிவை - Therivai

பத்மஜாவின் இந்த கவிதை தொகுப்பில் விரகமும் அதையொட்டிய தவிப்பும் ஏக்கமும் விரவிக் கிடக்கின்றன. விரகம் ..

₹50

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)