சீனு ராமசாமி

புகார்பெட்டியின் மீது படுத்துறங்கும் பூனை - Pugaarpettiyin Meedhu Paduthurangum Poonai

புகார்பெட்டியின் மீது படுத்துறங்கும் பூனை - Pugaarpettiyin Meedhu Paduthurangum Poonai

மொழியின் மீதான நாட்டமும், புலமையும் ஆழ்ந்த ஈடுபாடும் பின் வெற்றுச் சொல், மிகை உணர்ச்சி கலைந்து கவிதை..

₹330

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)